Est | Rus

TERE TULEMAST !
 
Structure Engineering OÜ
moodustati ettevõtlike ehitust õppinud ja ehituserialal töötanud inimeste poolt, kes on töötanud Eestis ja Venemaal ehitusalal. Tegeleme projekteerimistöödega alates aastast 2003.

Meie meeskond koosneb erialase kõrghariduse ja kogemustega projektijuhtidest, inseneridest ja arhitektidest. Meie meeskonna eesmärgiks on pakkuda kvaliteetseid lahendusi projekteerimisi, ehitusjärelevalve, ekspertiisi ja projektijuhtimise valdkondades.

Structure Engineering OÜ põhilisteks tegevusaladeks on:

•Ehituslik projekteerimine
- s.h arhitektuursed projektid
- s.h. ehituskontruktsioonide projektid

•Insenervõrkude projekteerimine
- s.h. veevarustus ja kanalisatsioon
- s.h. küte ja ventilatsioon
- s.h. elektrisüsteemide projekteerimine

•Ehitiste audit

•Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine

•Ehitusjuhtimine ja omaniku nõustamine

Omame erialast vastutuskindlustust projekteerimistegevusele, ehitusjärelevalve teenusele ja konsultatsiooniteenustele (IF  P&C Insurance AS).

UUDISED

26.09.2017. Korterelamute piirdetarindite lisasoojustamise tüüpsõlmed. http://www.civilengineering.ee/?id=19


17.03.2016. Ettekanne konspekt korteriühistute ümarlaual

http://www.civilengineering.ee/files/Rodude_Kandetarindid_2016-03-17.pdf


01.06.2015 – Structure engineering OÜ tegevjuht osales "Korterelamute välispiirete lisasoojustamise sõlmjoonised ja tüüpkorterite ventilatsioonilahendused" töö koostamisel.
http://www.kredex.ee/energiatohususest/energiatohusus/uuringud/

21.04.2015 – Ilmus meie artikkel "Korteri ümberplaneerimine"

http://meiehaldur.ee/?p=921

Structure Engineering OÜ. Kadaka tee 5, Tallinn, Eesti. Tel.: +372 659 17 91